Ota yhteyttä
 Ryhmäkoti Aarrearkku Oy:llä on kaksi lastensuojeluyksikköä jotka sijaitsevat Haminan Neuvottomassa.

- Aarrearkku: kuusipaikkainen yksikkö
- Aarreaitta: seitsemän paikkainen yksikkö.

 Olemme toimineet vuodesta 2006   alkaen tarjoten palveluja lastensuojelullisen tuen tarpeessa oleville kouluikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Ryhmäkodissamme annetaan kotiopetusta oppivelvollisuusikäisille, jotka eivät erinäisistä syistä johtuen voi osallistua koti- tai sijoituskunnan järjestään perusopetukseen. Opetus annetaan yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa siten, että oppilas on kirjoilla julkisessa oppilaitoksessa. 
Kotiopetuksesta vastaa tehtävään erikseen palkattu työntekijä.


Me Aarrearkussa ajattelemme, että jokainen ihminen on arvokas, aarre. Silloin kun elämässä tapahtuvat vaikeudet peittävät tämän alleen, tarjoamme turvallisen ja tukea antavan kasvuympäristön. Tämä mahdollistaa sen  että nuori löytää oman tapansa voittaa vaikeudet, oman paikkansa elämässä ja pystyy jälleen näkemään arvonsa. 

© 2018 Ryhmäkoti Aarrearkku